Semua Tentang Blogger, Tips dan Trick, Disajikan secara lengkap dan Praktis

Thursday, March 3, 2011

Pidato Bhs.Jawa


Hari Pahlwan
Assalamualaikum Wr. Wb.
Bapak kepala sekolah ingkang kula hormati, lan bapak/Ibu Guru lan konco-konco sing kula cintai.
Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta” Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius……..
Bapak/Ibu guru lan para sederek sedaya……..
Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabnipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyo-budoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, surat kabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae……..
Saderek-saderek sebongso lan setanah air……….
Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang. Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken. mugi- mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten.
Matur suwun kulo sampekaken….
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pidato Bhs.Jawa Rating: 4.5 Diposkan Oleh: koplak andong

0 komentar:

Post a Comment